​ ​

Kattanam Valiyapally Perunnal 2013- Shinkari Melam

Kattanam Valiyapally Perunnal 2013- Band Set & Shinkari Melam

Fr.Roy Thankachan 18-01-2013

Arathil St.George Maha Idavaka – Palm Sunday Mass 2012

Nineveh Lent Dhyanam by Fr.Y.Mathaikutty

AKhila Malankara Balasamajam Conference 2013 – Kumari Megha’s Presentation

Theme Presentation – Kollam Diocese

Prabhashakan – Dhyanam by Fr.Dr.T.J.Joshua for Shalom TV

Ezhu vilakin Naduvil – Fr. Mathew Zachariah & Team

Eastern Catholicate and Duplicate Catholicate – Presentation by Master Joel