​ ​

പരുമല സെമിനാരി മാനേജര്‍ ഫാ.എം.സി്. കുര്യാക്കോസ് നല്‍കിയ ഓണസന്ദേശം

<iframe width=”854″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/8mkHjdl5F-4?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Comments