​ ​

കല്ലട വലിയപള്ളി – പരിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് ബാവായുടെ 325-മത് ഓര്‍മ്മപ്പെരുനാള്‍ – വീഡിയോ ആല്‍ബം

Comments